Beachvolleybal

spelregeloverzicht

meer spelregels:

logo


Globale Spelschets

Beachvolleybal is een spel dat wordt gespeeld door 2 teams van 2 of 3 spe(e)l(st)ers op een zandveld gescheiden door een net. Het doel is om de bal tegen de grond aan de andere kant van het net te spelen. Een team mag 3 keer de bal raken (inclusief blokkeren). De bal wordt in het spel gebracht door middel van een service naar de tegenstander. De rally gaat door totdat de bal op de grond ligt, de bal 'uit' gaat of de tegenstander niet in staat is om de bal terug te spelen. Een team krijgt een punt als het de rally wint. Het winnende team moet serveren. Als het andere team moet serveren moet ook van serveerder worden gewisseld.

Afmetingen veld en nethoogte

Veldgrootte alle categorieŽn: 8 bij 16 meter.
Nethoogte dames: ca 2.24 meter
Nethoogte heren en mix: ca 2.43 meter
Belijning: Bij voorkeur minimaal 2,5 cm breed in een opvallende kleur.

Voetfouten

Bij beachvolleybal bestaat geen middenlijn. Er kan alleen een voetfout aan het net worden gemaakt wanneer de tegenstander serieus wordt gehinderd.

Service pass

Bij beachvolleybal mag de service pass zowel bovenhands als onderhands opgevangen worden. Het verschil met zaalvolleybal is dat de bovenhandse techniek aan strenge eisen moet voldoen waardoor het eigenlijk onmogelijk wordt om een servicepass bovenhands technisch goed uit te voeren. Het is wel toegestaan om bovenhands met hard contact te spelen.

Setup

Een setup kan onderhands en bovenhands worden gespeeld. De bovenhandse techniek moet technisch goed uitgevoerd worden. Bij beachvolleybal mag in tegenstelling tot gewoon volleybal de bal 'dragend' worden gespeeld.

Blok

Bij beachvolleybal telt het blok als het 1 keer spelen van de bal. Na de blokkering mag de bal dus nog 2 keer worden gespeeld. Degene die blokt mag de bal daarna nog een keer spelen. Dit telt als gewoon balcontact.

Let op! Bij het blokkeren of aanvallen kan bij beachvolleybal geen voetfout worden gemaakt, er is nl. Geen middenlijn. Er wordt alleen een fout gemaakt wanneer de tegenstander serieus wordt gehinderd.Aanval

Er zijn drie verschillende aanvalstechnieken:
1. De smash (hard, met open hand geslagen bal)
2. Het shot (een met open hand zacht geslagen, geplaatste bal)
3. Het pokeshot (een met de knokkels geplaatst gespeelde bal)

Een push- of duwtechniek, waarbij richting wordt gegeven aan de bal is niet toegestaan bij de aanval. Verder zijn bovenhands, onderhands, vuist en vingertoppen wel toegestaan om een bal over het net te spelen.

Serve

De serve mag onderhands, bovenhands en in sprong worden uitgevoerd. Een foutservice gaat uit of er wordt een voetfout gemaakt, waarbij er een voet de lijn aanraakt of over de lijn heen gaat. Als de bal tijdens het serveren het net aanraakt wordt er gewoon door gespeeld.

Verdediging

Een smash (zie het punt -aanval- hierboven) mag op alle manieren verdedigd worden, dus met meervoudig contact of lang contact. Wordt een andere techniek gebruikt dan gelden dezelfde regels als bij een service pass. Dit houdt in dat de bal alleen verdedigd mag worden met hard contact.Valid HTML 4.01 Transitional