Bestuur

over vlugheid en kracht
bestuur en vrijwilligersfoto: Directeur en bestuur in 1907.


bestuur

Vlugheid en Kracht is een gezonde sportvereniging waar een heleboel mensen met veel plezier iedere week sporten. Om dit alles mogelijk te maken beschikt de vereniging over een bestuur bestaande uit vier personen, die in principe het beleid vormgeven en aansturen.


Voorzitter

H. Meijer

Secretaris

M. van der Veen

Penningmeester

B. Timmermans

Ledenadministratie

N. van Garderenfoto: Het bestuur poseert voor een foto in het Dagblad van het Noorden voor een artikel op 7 september 2004 i.v.m. het 100-jarig bestaan.
fotograaf: Reyer Boxem © gepubliceerd met toestemming


we want you 2!

Buiten de bestuursleden (allen vrijwilligers) zijn er gelukkig nog een aantal vrijwilligers die de vereniging ondersteunen door het verrichten van allerlei werkzaamheden.

Wij zijn erg gelukkig met deze mensen maar moeten helaas constateren dat er veel werk door een beperkt aantal mensen wordt gedaan. Om hen te ondersteunen zijn wij op zoek naar mensen die ook graag een vrijwillige bijdrage willen leveren aan het wel en wee van onze vereniging. Zo'n bijdrage kan bestaan uit een enkele keer iets doen tot het plaatsnemen in één van onze commissies, wat natuurlijk een wat structureler karakter heeft. Voel je je aangesproken door het bovenstaande en denk je van; dat is misschien wel wat voor mij, informeer dan eens naar de mogelijkheden. Misschien kunnen we elkaar goed aanvullen.


trainer?

Verder zijn wij altijd op zoek naar goed gemotiveerde mensen met een CIOS, ALO, RSL-A of RSL-O opleiding/achtergrond die mogelijk bij ons kunnen gaan lesgeven. Heb je zin om weer eens de training te verzorgen voor een groep recreatieve sporters, neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. Ook als je niet altijd beschikbaar bent zijn er bij ons mogelijkheden.

top
bewerkt op : 05 October 2021 10:44 uur