Historie

over vlugheid en kracht
ons clublied en
ons clubblad


Oprichting

Op 6 september 1904 is onze vereniging opgericht door een aantal heren, in het gebouw van de geheelonthouders aan de Coehoornsingel met als voornaamste doel het verkorten van de diensttijd. Destijds was de duur van de diensttijd zo'n 24 maanden, maar deze kon je verkorten tot 4 maanden als je d.m.v. een examen kon aantonen dat je over bepaalde vaardigheden en een goede algemene conditie beschikte.

Dus besloot men door het oprichten van de scherm-en gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht de algehele conditie te verbeteren om zodoende die lange diensttijd te ontlopen. Door de jaren groeide de vereniging uit tot één van de grootste sportverenigingen van de stad Groningen. In deze groeiperiode ontstonden allerlei nieuwe aktiviteiten, zoals atletiek en handbal.

Verwijdering

In 1953 ontstond in de vereniging een verwijdering tussen de afdelingen gymnastiek en handbal, wat uiteindelijk leidde tot een splitsing van de club. In een zeer emotionele ledenvergadering werd besloten om voortaan verder te gaan als twee verenigingen, te weten de gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht en de handbalvereniging Vlugheid en Kracht. Inmiddels is de handbalvereniging gefuseerd met Sparta en heet nu Vlugheid & Sparta.

Inspanning

Maar wij, de gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht, bestaan nog steeds, ondanks dat ook wij moeilijke periodes hebben gekend. Dieptepunt was toch wel eind 1989. We hadden op dat moment nog zo'n 60 leden en een bestuur van 2 personen. Er zijn op dat moment een paar mensen geweest die hun schouders onder deze vereniging hebben gezet. Gevolg van deze inspanning is uiteindelijk geweest dat we nu een recreatieve omnisport vereniging zijn met zo'n 150 aktieve leden. Volleybal, 55+sport, total-fit, en bommen zijn nu onze belangrijkste aktiviteiten.

Belangstelling

Vanwege afnemende belangstelling heeft de vereniging in 2001 het besluit moeten nemen om met één van de kernactiviteiten (gymnastiek) te stoppen. Wegens het gebrek aan vrijwilligers is er in 2002 na 78 jaargangen een (voorlopig) einde gekomen aan ons cluborgaan 'de vlugheidbode'. Gelukkig kon het stokje bijtijds worden doorgegeven aan deze website, hiermee gepromoveerd tot cluborgaan.

Jubileum

De vereniging vierde in 2004 haar 100-jarig jubileum met allerlei bijzondere activiteiten. In 2014 vierde de vereniging haar 110-jarig jubileum. Eén van de activiteiten betrof het maken van een verenigingsfoto in het gebouw van de Korenbeurs (A-Kerkhof 1), vroeger één van de sportzalen van Vlugheid en Kracht. Wij zijn nog springlevend...


Clublied

Over het clublied is niet zoveel bekend, maar recent 20-2-2015 heb ik de muziek teruggevonden! Wat zou het leuk zijn als iemand dit eens op muziek zet! Heeft u nog interesante weetjes over het clublied? Laat het ons weten.


Vlugheid en Kracht is een naam die ons allen,
Steeds weer doorstraalt met een vurige gloed.
Vlugheid en Kracht zal als juichkreet weerschallen,
Waar men elkander als makkers ontmoet.
Als ons blauw-wit wordt ontplooid op de velden,
Als onze vaan zich verheft in de zaal,
Zal deze naam als een zinnebeeld gelden:
Vriendschap en sport in een band als van staal.

Vlugheid en Kracht brengt de zon in ons leven,
Als een verkwikking voor lichaam en geest.
Turnen en Handbal, vereend in hun streven,
Maken zo menige dag tot een feest!
Moog' onze club in haar edelste pogen,
Zo blijven voeren haar eenzame strijd
Om het geluk van ons volk te verhogen:
Op voor de sport en de sportiviteit!

Tekst: J. Stuurwold
Muziek: B. AlgraVlugheidbode

De Vlugheidbode was 78 jaargangen lang het officiële cluborgaan van Sportvereniging Vlugheid en Kracht


De Vlugheidbode

was het officiële orgaan van onze vereniging. Wegens gebrek aan vrijwilligers is er in 2002 helaas na 78 jaargangen een (voorlopig) einde gekomen aan ons cluborgaan 'de vlugheidbode'. Het bestuur zal de leden voortaan via een incidenteel verschijnende nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de vereniging. Uiteraard wordt deze informatie ook via deze website verstrekt.

Klik de foto's voor een vergroting
Hieronder enkele historische vlugheidbode's

top
bewerkt op : 05 October 2021 10:44 uur