DisclaimerSportvereniging Vlugheid en Kracht, hierna te noemen V&K, verleent u hierbij toegang tot www.vlugheidenkracht.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door V&K en derden zijn aangeleverd. V&K behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.vlugheidenkracht.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van V&K.


Beperkte aansprakelijkheid

De op www.vlugheidenkracht.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van V&K. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.vlugheidenkracht.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf (deels) inhoud plaatsen op www.vlugheidenkracht.nl. V&K oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. V&K zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij V&K en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van V&K, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

top
bewerkt op : 17 December 2023 14:12 uur